Instagram – Czyli twór kultury obrazkowej.

XXI wiek, podstawowym medium odbioru staje się obraz. Nowoczesne media pozwalają na pokonywanie tradycyjnych ograniczeń czasowych i przestrzennych. Powstaje kultura obrazkowa, świat dominuje fotografia, reklama, film i Internet. Dostępność technologii i cyfryzacja dostarcza każdemu proste w użyciu narzędzia, umożliwiające „obrazkową” komunikacje. Popularność czytelnictwa gwałtownie spada.

W odpowiedzi na ludzką potrzebę komunikacji poprzez obraz powstaje Instagram. Czym właściwie jest Instagram? Głównym zamiarem twórców było przekazanie dla ludzi prostego narzędzia i miejsca, w którym mogliby dzielić się zdjęciami i krótkimi filmami ze swoimi znajomymi oraz ludźmi z całego świata. Czy tak prosta idea mogła stać się globalnym sukcesem?

Instagram zadebiutował w 2010 r. Po niecałych 2 latach posiadał już 100 milionów aktywnych użytkowników, a jego twórcy dostali ofertę 300 milionów dolarów przekazując tym samym swoje dzieło w opiekę Marka Zuckerberga, właściciela największego portalu społecznościowego Facebook. Niebieski lider szybko wybił Instagrama, na jednego z największych i lepiej prosperujących globalnie sieci społecznościowych.

Ale skupmy się na rynku Polskim, jakie możliwości otwiera przed nami Instagram?

Obecnie Instagram jest w posiadaniu 2,53 mln unikanych kont polskich użytkowników. Wśród nich znajdziemy niemal wszystkie grupy wiekowe z dominacją 15-24 i 25-34, będących jednym z głównych targetów działań marketingowych. Przynależność i łączenie kont z profilami Facebook’a, pozwala nam na uzyskanie szczegółowych informacji o preferencjach reklamowych zgromadzonych w bazie danych portalu Facebook. Składają się między innymi z: danych demograficznych, zainteresowań, wykształcenia, a także wszelkich działań związanych z naszą obecnością w sieci.
Po przejęciu Instagram’a przez Marck’aZuckenberga portal był poddawany ciągłym modernizacją, które przyczyniały się do zwiększania jego popularności. W 2015 roku na Instagramie została uruchomiona opcja bezpośrednich, płatnych reklam. Nowy kanał reklamowy został szybko wykorzystywany i doceniony przez przedsiębiorstwa wykonujące działania reklamowe w internecie.

Podsumowując rozważania na temat kultury obrazkowej na podstawie portalu Instagram, zauważyć można jak istotnym i nieodłącznym elementem stał się kult obrazka w naszym codziennym życiu. Dzięki ewolucji obioru treści zmienia się forma, miejsce, a także sam charakter reklamy na świecie. Dynamika rozwoju świata nie pozwala nam jednoznacznie określić jak będzie wyglądał sposób odbioru za przykładowe 10 lat, jednakże obecne obserwacje prognozują, że wirtualna rzeczywistość stanie się równoległym elementem naszego życia.

Instagram – Czyli twór kultury obrazkowej.
Oceń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


cztery + = dziewięć